ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Wysokość wynagrodzenia członków organów zarządzających spółki QBiTT sp z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885; dalej: „Ustawa”) dla członków organu zarządzającego spółki pod firmą: QBiTT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalono wysokość części stałej wynagrodzenia mieszczącą się w przedziale kwotowym od 1 (jedno-) do 7 (siedmio-)krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. w wysokości wyższej niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy.

QBITT sp. z o.o. utworzona została we wrześniu 2017 r. Spółka działa na wymagającym i konkurencyjnym rynku IT gdzie pozyskanie doświadczonych specjalistów jest trudne i kosztowne, a nowe technologie wymagają zaawansowanej wiedzy i dużego doświadczenia.  Zadania wynikające ze Strategii CT/IT dla Grupy PGZ będą systematycznie zlecane QBITT sp. z o.o.  Ich zakres będzie dotyczył budowy wysokospecjalizowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury, aplikacji i systemów, danych, bezpieczeństwa, rozwoju oprogramowania oraz cyberbezpieczeństwa. Powyższe zadania wymagają wysokich kompetencji oraz wiedzy operacyjnej dotyczącej realizacji tych zadań, jak i zarzadzania spółką.

QBITT sp. z o.o. musi także posiadać odpowiedni potencjał infrastruktury oraz zaplecze specjalistów posiadających wiedzę i umiejętność implementacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w różnych działach gospodarki.

W najbliższym czasie przewidywany jest znaczny wzrost aktywów QBITT sp. z o.o., jej przychodów oraz zatrudnienia. W szczególności, zwiększenie zatrudnienia dotyczyć będzie pracowników o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie informatyki, elektroniki, programowania i cyberbezpieczeństwa. Obecnie właśnie te obszary są kluczowe dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania tak całego państwa i jego poszczególnych organów, jak również spółek o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w tym wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ.

Członkowie organu zarządzającego będą zarządzać zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, na których istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. W sposób oczywisty przekłada się to na oczekiwania finansowe tychże specjalistów, a co za tym idzie także na wysokość wynagrodzeń, członków organu zarządzającego, które nie mogą odbiegać poziomem od wynagrodzeń zarządzanego zespołu.