ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. w Tarnowie ul. Kochanowskiego 30  ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn i urządzeń

ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. w Tarnowie ul. Kochanowskiego 30 ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn i urządzeń

Nazwa
maszyny, urządzenia

Typ

Rok
produkcji

Numer
inwentarzowy

Cena
Wywoławcza
w zł

Frezarka DUPLEX 58

MH600C

1985

3-114-02-002

21 250,00

Tokarka centrum numeryczne

MAZAK

1995

3-013-04-018

46 750,00

Tokarka centrum numeryczne

MAZAK

1992

3-013-04-019

42 500,00

Tokarka

TKX50N

1978

3-013-03-004

34 000,00

Wszystkie w/w maszyny i urządzenia wymagają remontu kapitalnego celem przystosowania ich stanu technicznego i sporządzenia nowej dokumentacji do wymogów wynikających z dyrektyw unijnych, obowiązujących od 1 stycznia 2006 roku i dlatego sprzedawane będą jako złom użytkowy /wartość maszyny + VAT/. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg” należy składać pod adresem Spółki w terminie do dnia 07.11.2018 r. do godziny 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 08.11.2018r. godz.12.00 (sala konferencyjna na parterze budynku administracyjnego). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto Zakładów Mechanicznych ”Tarnów” S.A. : BOŚ/ Tarnów nr 17 1540 1203 2053 4293 6602 0001 lub gotówką do kasy Spółki najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 09.00. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty zostaną przyjęte, zostaną zwrócone po dokonaniu wyboru ofert. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej. Oferentowi, którego oferta zostaje przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od odbioru zakupionej maszyny lub urządzenia. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź wycofania z przetargu maszyn stanowiących przedmiot przetargu. Maszyny i urządzenia można oglądać w dniach 08.10 – 07.11.2018r. w godz. 7.00-13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 695 204 719 i na stronie internetowej www.zmt.tarnow.pl

Nabywca, który kupił daną maszynę lub urządzenie na przetargu zobowiązany jest do jej odbioru w przeciągu 14 dni od daty zakupu.