ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.

Pisemne uzasadnienie przeznaczone do publikacji w BIP w sprawie ustalenia wyższej wysokości części stałej wynagrodzenia członków organów zarządzających spółki PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O.

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 1, 2, 3 i 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U z 2016 poz. 1202) dla organu zarządzającego PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. ustalono wysokość wynagrodzenia stałego mieszczącego się w przedziale kwotowym od 4 (cztero) do 8 (ośmio) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. została zawiązana w styczniu 2017 r. przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. (PGZ S.A.) w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy Kapitałowej PGZ S.A., w obszarze utrzymania potencjału krajowego przemysłu obronnego w zakresie realizacji zadań Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym programu operacyjnego – „Zwalczanie zagrożeń na morzu”.

Spółka PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. realizuje powyższy program m.in. poprzez nabycie przedsiębiorstwa Stocznia Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni, w postępowaniu upadłościowym, w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego i modernizację tego przedsiębiorstwa. Umowa przenosząca prawo własności przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej została zawarta w grudniu 2017 r. Zmodernizowanie infrastruktury umożliwi produkcję okrętów w tym zaawansowanych technologicznie, objętych zakresem Programu Modernizacji Technicznej (PMT).

Spółka funkcjonuje nieco ponad rok. Zgodnie z Umową Spółki pierwszy okres sprawozdawczy został zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.

Ze względu na to, że nabyte przez PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. przedsiębiorstwo stoczniowe od 8 lat znajdowało się w upadłości, przez długi czas nie były w nim prowadzone żadne działania rozwojowe ani modernizacyjne. Zastana sytuacja wymagać będzie od zarządu spółki znaczących wysiłków mających na celu przywrócenie jego oczekiwanej pozycji rynkowej. W związku z tym planowane są liczne inicjatywy o charakterze restrukturyzacyjnym, w szczególności w obszarze majątku, handlu i zarządzania produkcją.

Spółka planuje aktywnie prowadzić działalność m.in. w obszarach: produkcji statków i konstrukcji pływających, naprawy i konserwacji statków i okrętów, produkcji okrętów. Działalnością spółki będzie produkcja stoczniowa w tym związana z poprawą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dostarczanie nowoczesnych produktów w obszarze stoczniowym. Stocznia będzie m.in. wykonywać remonty okrętów oraz budować okręty dla Marynarki Wojennej RP i flot innych państw. Planuje się, że stocznia będzie dokonywać również remontów i serwisów okrętów podwodnych.

Od zarządu spółki, oprócz sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem, oczekuje się przede wszystkim kompetencji i zdolności do prowadzenia działań o charakterze strategicznym, obejmujących zarządzanie grupą spółek, także w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Niezbędne w tworzeniu nowej grupy kapitałowej, a w konsekwencji spółki złożonej z kilku przedsiębiorstw będą przede wszystkim umiejętności związane z restrukturyzacją i optymalizacją procesów.