ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

ZAKŁADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. w Tarnowie ul. Kochanowskiego 30  ogłaszają przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn i urządzeń

Lp. Nazwa maszyny/urządzenia, Typ, Rok produkcji, Numer inwentarzowy, Cena Wywoławcza w zł
1. Frezarka DUPLEX 58, MH600C, 1985, 3-114-02-002, 25 000,00
2. Tokarka centrum numeryczne, MAZAK, 1995, 3-013-04-018, 55 000,00
3. Tokarka centrum numeryczne, MAZAK, 1992, 3-013-04-019, 50 000,00
4. Tokarka, TKX50N, 1978, 3-013-03-004, 40 000,00

Wszystkie w/w maszyny i urządzenia wymagają remontu kapitalnego celem przystosowania ich stanu technicznego i sporządzenia nowej dokumentacji do wymogów wynikających z dyrektyw unijnych, obowiązujących od 1 stycznia 2006 roku i dlatego sprzedawane będą jako złom użytkowy /wartość maszyny + VAT/. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg” należy składać pod adresem Spółki w terminie do dnia 20.07.2018r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 20.07.2018r. godz. 12.00(sala konferencyjna na parterze budynku administracyjnego). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto Zakładów Mechanicznych ”Tarnów” S.A. : BOŚ/ Tarnów nr 17 1540 1203 2053 4293 6602 0001 lub gotówką do kasy Spółki najpóźniej w dniu otwarcia ofert do godz. 09.00. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty zostaną przyjęte, zostaną zwrócone po dokonaniu wyboru ofert. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej. Oferentowi, którego oferta zostaje przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od odbioru zakupionej maszyny lub urządzenia. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź wycofania z przetargu maszyn stanowiących przedmiot przetargu. Maszyny i urządzenia można oglądać w dniach 11.06 – 19.07.2018r. w godz. 7.00-13.00. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 695 204 719 i na stronie internetowej www.zmt.tarnow.pl

Nabywca, który kupił daną maszynę lub urządzenie na przetargu zobowiązany jest do jej odbioru w przeciągu 14 dni od daty zakupu.

Ogłoszenie.pdf