ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

QBiTT sp. z o.o. w fazie organizacji

Pisemne uzasadnienie przeznaczone do publikacji w BIP w sprawie ustalenia wyższej wysokości części stałej wynagrodzenia członków organów zarządzających spółki QBiTT sp z o.o. w organizacji.

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 poz. 1202) dla organu zarządzającego spółki pod firmą: QBiTT sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie ustalono wysokość wynagrodzenia stałego mieszczącego się w przedziale kwotowym od 1 (jedno) do 3 (trzy) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Spółka QBITT sp. z o.o. utworzona została we wrześniu 2017 r. (funkcjonuje krócej niż rok), znajduje się w fazie organizacji.

QBITT sp. z o.o. w organizacji według przyjętego biznes planu jest spółką technologiczną, realizującą projekty badawcze i wdrożeniowe w zakresie informatyki i programowania, w tym dotyczące i związane bezpośrednio z newralgicznymi dziedzinami gospodarczymi jakimi są obronność i cyberbezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności spółka będzie prowadziła działania związane zcyberbezpieczeństwem i zabezpieczeniami w zakresie teleinformatyki ukierunkowane na wspieranie sektora, w jakim działają spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGZ.

Postawione przed spółką cele tj. opracowanie strategii i wypracowanie przewagi konkurencyjnej w segmencie cyberbezpieczeństwa wymagają, aby członkowie organu zarządzającego wyróżniali się wieloletnim doświadczeniem w pracy w organizacjach, w których działalności kluczową rolę odgrywały zagadnienia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Spółka musi także posiadać odpowiedni potencjał infrastruktury oraz zaplecze specjalistów posiadających wiedzę i umiejętność implementacji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w różnych działach gospodarki.

W najbliższym czasie przewidywany jest znaczny wzrost jej aktywów, przychodów oraz zatrudnienia. W szczególności zwiększenie zatrudnienia dotyczyć będzie pracowników o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie informatyki, elektroniki, programowania i cyberbezpieczeństwa. Obecnie to właśnie te obszary są kluczowe dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania tak całego państwa i jego poszczególnych organów, jak również spółek o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w tym wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ.

Członkowie organu zarządzającego będą zarządzać zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, na których istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. W sposób oczywisty przekłada się to na oczekiwania finansowe tychże specjalistów, a co za tym idzie także na wysokość wynagrodzeń, członków organu zarządzającego, które nie mogą odbiegać poziomem od wynagrodzeń zarządzanego zespołu.