ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w PGZ System sp. z o.o.

Pisemne uzasadnienie przeznaczone do publikacji w BIP w sprawie ustalenia wyższej wysokości części stałej wynagrodzenia członków organów zarządzających spółki PGZ System sp. z o.o.

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj.: Dz. U z 2017 poz. 2190) dla organu zarządzającego PGZ System sp. z o.o. ustalono wysokość wynagrodzenia stałego mieszczące się w przedziale kwotowym od 4 (cztero) do 8 (ośmio) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Spółka PGZ System Sp. z o.o. (docelowo ma działać pod firmą Centrum Usług Biznesowych PGZ) pełnić będzie funkcję centrum kompetencyjnego Grupy Kapitałowej PGZ i ma na celu podniesienie efektywności działania Grupy, realizację kluczowych założeń „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz nowego podejścia do spółek Skarbu Państwa wyrażającego się w racjonalnym wspieraniu rozwoju tych podmiotów.

PGZ System sp. z o.o. będzie podmiotem pełniącym rolę centrum usług wspólnych, świadczącym usługi zarówno na rzecz spółek skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., jak i innych zainteresowanych podmiotów. Swoją aktywność spółka będzie skupiać m.in. na obszarze zakupów i świadczenia usług logistycznych, gdzie ma zapewniać oszczędności wynikające z efektu skali. Osiągnięcie tak postawionych celów będzie możliwe dzięki efektowi synergii wynikającemu z konsolidacji sfery zakupów w ramach GK PGZ.

Utworzenie centrum usług biznesowych dla Grupy Kapitałowej PGZ wpisuje się w ogólnoświatowy trend powoływania centrów usług wspólnych/biznesowych w grupach kapitałowych, jako centrów kompetencyjnych dla obszarów wspólnych funkcjonujących w spółkach danej grupy kapitałowej. Biorąc pod uwagę, że docelowo PGZ System sp. z o.o. wdrażać będzie najwyższe standardy w obsługiwanych przez siebie obszarach, koniecznym jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, stanowiącej gwarancję realizacji celów postawionych przed Spółką czy szerzej Grupy Kapitałowej PGZ.

Przyjęcie wynagrodzenia na wskazanym poziomie znajduje uzasadnienie w obszarze działalności prowadzonej przez Spółkę, a także w pełni koresponduje z wagą powierzonych jej do realizacji strategicznych zadań.