ZamknijUŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Menu

Specjalista ds. postępowań zakupowych - Kupiec

07.08.2019

Miejsce pracy: Radom

Zadania:

 • realizacja postępowań zakupowych, zakup produktów i usług w przydzielonych kategoriach zakupowych,
 • przygotowywanie specyfikacji i udział w postępowaniach zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • prowadzenie negocjacji oraz aukcji elektronicznych w ramach realizowanych postępowań zakupowych,
 • budowanie relacji z dostawcami produktów i usług,
 • monitoring planów zakupowych związanych z obsługiwanym obszarem,
 • współpraca z klientem wewnętrznym w zakresie wsparcia merytorycznego przy definiowaniu potrzeb zakupowych,
 • sporządzanie protokołów i notatek, tworzenie prezentacji,
 • obowiązki sekretarza zespołu zakupowego prowadzenie korespondencji z dostawcami oraz  dokumentacji postępowań zakupowych.

Wymagania:

 • wymagane co najmniej 2 letnie doświadczenie łączące wiedzę z praktyką w dziedzinie zakupów lub logistyce, preferowane logistyka, administracja
 • dobra praktyczna znajomość procesu wyboru dostawcy,
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),
 • orientacja na klienta wewnętrznego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • proaktywna postawa w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz nastawienie na osiągnięcie celu;
 • umiejętność przygotowywania raportów i protokołów,
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, skrupulatność i rzetelność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność redagowania pism (korespondencja z wykonawcami oraz uczestnikami procesu zakupowego),
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, lub złożenie oświadczenia o zobowiązaniu się do poddania procedurze weryfikacyjnej                            w przypadku zatrudnienia.

Oferujemy:

 • zdobycie cennego doświadczenia pod okiem profesjonalistów,
 • realizację ciekawych projektów,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • przyjazne środowisko pracy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV

na adres: rekrutacja@pgzsa.pl

Prosimy o dołączenie podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w PGZ S.A. zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem. Informujemy, że oferty niezawierające zgody w przedstawionej formule nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwaną dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. postępowań zakupowych - Kupiec.Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE, zwane dalej „RODO”. Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie RODO, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić bezpośrednio do PGZ S.A. wysyłając żądanie na adres e-mail: iod@pgzsa.pl .

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w PGZ S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwana dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pgzsa.pl; nr tel.: +48 734 178 829.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w PGZ S.A. zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 4. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a)     podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

 1. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
 2. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 3. podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

b)     inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

 1. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 2. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

c)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Inspektor Ochrony Danych pod numerem tel.: +48 734 178 829 oraz adresem e-mail: iod@pgzsa.pl.

Oferty nie zawierające zgody w przedstawionej powyżej formule nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, aby dane osobowe zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym były przetwarzane na cele przyszłych rekrutacji w PGZ S.A., może Pani/Pan wyrazić poniższą zgodę, którą prosimy dodatkowo zamieścić w ofercie:

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, zwaną dalej „PGZ S.A.” lub „Administratorem”, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w PGZ S.A.

powrót do działu Kariera

Kontakt

Polska Grupa
Zbrojeniowa S.A.
Siedziba w Radomiuul. Malczewskiego 24,
26-609 Radom

Biuro w Warszawieul. Nowy Świat 4a,
00-497 Warszawa
tel. (+48) 22 718 43 00
faks (+48) 22 718 43 01

biuro@pgzsa.pl

Zapoznaj się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych w PGZ S.A. na stronie: http://pgzsa.pl/p/3,polityka-prywatnosci-i-ochrona-danych-osobowychNajnowsze informacje z PGZ prosto na Twoją skrzynkę